top of page

GIN'S BLOG
What types of gin do we know and how has it evolved over time? What are the manufacturing processes? 
We have prepared a blog for you on various topics.

Katere vrste gina poznamo in kako se je razvijal skozi čas? Kakšni so postopki izdelave? Za vas smo pripravili blog o raznih tematikah.

IMG-9991.JPG

Types of gin

IMG_1721.jpeg

Manufacturing processes

IMG_9978.JPG

Slovenian scene

bottom of page